Департамент фінансів
майдан Незалежності, 3 (2-й поверх)
тел. (0542) 62-28-27, факс (0542) 60-01-49.
Офіційний сайт: www.finansy.sm.gov.ua
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефон гарячої лінії 22-04-69

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

Історія розвитку від фінансового відділу до Департаменту фінансів

Історія сучасної фінансової системи регіону починається з утворенням Сумської області відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР про створення Сумської області в складі Української РСР від 10 січня 1939 року. На засіданні оргкомітету президії Верховної ради УРСР по Сумській області 17 січня 1939 року обласному фінансовому відділу виділили приміщення Клубу Металістів. Будинок зберігся у обласному центрі до теперішнього часу, в якому зараз розташована гордість нашого міста – обласна філармонія.

 

 

 

 

 

 У 1939 році в цьому будинку був розташований Сумський облфінвідділ.

 

Приміщення де був розташований Сумський облфінвідділ у 60-80 р.р..

Став історичним перший наказ по обласному фінансовому відділу від 21 січня 1939 року, підтверджуючий повноваження першого керівника обласного фіноргану Дробиша М.Я. Документ зараз є гордістю Департаменту фінансів.

Перший наказ по Сумському обласному фінансовому відділу, 1939 рік

Новостворений обласний фінансовий відділ у 1939 році складався з 9 відділів, (бюджетно-планового, фінансування народного господарства,  спецвідділу, керівних кадрів, держприбутків, податків та зборів, штатного, адміністративно-господарчого, бухгалтерії по виконанню обласного бюджету), приймальної по скаргах та 3 управлінь (контрольно-ревізійне, управління держстраху, управління державних трудових ощадних кас).

Очолювана Дробишем М.Я. фінансова система області (у тому числі 31 районний та 3 міських фінансові органи) забезпечували повноту тасвоєчасність сплати податків в колективних та одноосібних господарствах, внесків за позики, вели масово - роз’яснювальну роботу серед населення області з цих питань, здійснювали безперервне фінансування місцевого господарства та соціально-культурних заходів по районах, організовували соціалістичні змагання серед апаратів фінвідділів, ощадкас, активів сільрад та фінансових секцій.

 

Гроші які були в обігу на період створення у 1939 році облфінвідділу

Наголошуючи на  особистій відповідальності кожного працівника за виконання посадових обов’язків, керівник новоствореної установи одночасно вимагав і неухильного дотримання трудової дисципліни серед працівників апарату. Архівні документи тих часів свідчать про встановлення суворої дисципліни: за запізнення на 2 хвилини – працівникам наказом керівника робились зауваження,  на 10 хвилин – оголошувалась догана, за незабезпечення виконання обов’язків – звільнення того ж дня.

Різнобічний обсяг фінансової роботи вимагав від спеціалістів кваліфікованого їх виконання, досконалого знання податкового законодавства, тому підвищення кваліфікації працівники проводили безпосередньо в облфінвідділі шляхом заочного навчання: сектор кадрів облфінвідділу у відповідності до вказівок НКФ СРСР підбирав контингент заочників, яким своєчасно надсилались контрольні роботи, комісією у складі начальників відділів облфінуправління був заведений контроль за їх виконанням.

Успішному вирішенню завдань щодо виконання податкового законодавства податковими  інспекторами у районних фінансових органах сприяла практична допомога працівників обласного фінансового відділу, які,  перебуваючи у відрядженнях, теж несли  повну особисту відповідальність за сплату сільськогосподарського податку, повний облік ринкових і нехліборобських прибутків одноосібних господарств, виконання плану мобілізації коштів та ліквідації недоплат.

В архівних документах тих років збереглися окремі епізоди історії функціонування фінансової системи довоєнного періоду.

На 6-й сесії Сумської обласної ради депутатів трудящих 31 березня 1941 року, де обговорювали питання про виконання бюджету місцевих рад  за 1940 рік, заступник завідувача Сумським облфінвідділом Луговий Є.В. доповідав про виконання доходної частини місцевих бюджетів звітного року на 100,8% до річного плану, видаткової – на 94,1 %. Згідно з показниками бюджет 1940 року був виконаний задовільно.

Під час Великої Вітчизняної війни у вересні 1941 року Сумський обласний фінансовий відділ припиняє діяльність через окупацію Сумщини німецько – фашистськими військами та  відновлює її  28 червня 1943 року, ще до повного визволення області Радянською армією, в умовах поступового відродження зруйнованого  народного господарства, відбудови виробництва, економіки, фінансів і кредиту на визволених територіях.

З наказу облфінвідділу №72 від 1 березня 1945 року, на підставі рішення Виконкому Сумської Обласної Ради депутатів трудящих від 28.02.1945 року  з 1 березня 1945 року був встановлений 12-ти годинний робочий день для працівників фіноргану з ненормованим робочим днем з обідньою перервою 1 годину (14-15г.). Початок роботи - з 10 годин ранку до 22 години вечора (38  співробітників  облфінвідділу з 51 за штатним розписом працювали за умовами ненормованого робочого дня).

В усіх фінансових органах області, як і в галузях народного господарства воєнних та післявоєнних років, бракувало досвідчених кваліфікованих фахівців, виникла гостра потреба в підвищенні кваліфікації працівників, тому кадри кували на місцях.

При Сумському облфінвідділі для підготовки інспекторів податків з травня 1944 року діяли двомісячні курси, потім для перепідготовки інспекторів доходів, головних бухгалтерів  з травня 1945 року наказом Сумського облфінвідділу №167 від 7 травня 1945р.  були організовані постійно діючі тримісячні курси. Курсанти забезпечувались житлом та харчуванням. Лекції з різних дисциплін (податку з обігу, аналізу балансу та інших доходів, обліку, звітності і планування, промислової бухгалтерії, фінансів та кредиту, податків та зборів з населення, бюджетного обліку,  організації податкової роботи тощо)  читали кваліфіковані спеціалісти обласного фінансового відділу.

З метою успішного вирішення питань, що ставились Сталінською п’ятирічкою, наказом обласного фінвідділу №290 від 11.08.1947р. завідуючих фінорганами області зобов’язували вести технічні навчання серед працівників у  колективах не менш 2 разів на місяць та  до 01.09.1947 р. прийняти екзамени від спеціалістів усіх профілів по фінтехмінімуму з врученням свідоцтв по формі, що надавалась. Працівників апарату обласного фінвідділу, які не мали вищої освіти, теж було зобов’язано до здачі екзаменів по фінтехмінімуму.

З часом, випускники вищих та середніх навчальних закладів поступово заміщували некваліфіковані кадри у фінансових органах.

Відповідно до Наказу Президії Верховної Ради СРСР від 10.07.1948р. «Про введення персональних звань для керуючих та відповідальних працівників фінансових та банківських органів» та наказу Міністра фінансів України №1746 від 23.09.1952 р. «Про порядок атестування та представлення до присвоєння персональних звань керуючих та відповідальних працівників фінансових та банківських органів» кращим працівникам фінансових органів Сумщини у післявоєнні роки присвоювались персональні звання радників фінансової служби, вводилася професійна форма та знаки відмінності для керівних і відповідальних працівників фінансових органів, що підвищували авторитет та гідність працівників фінансової системи.

Колектив Сумського обласного фінансового відділу в день 50-річчя

Жовтневої революції, листопад 1967 року

Таким чином, контролюючи своєчасну сплату громадянами та господарствами численних податків і зборів, проводячи перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств  та організацій, обстежуючи діяльність осіб, які займались кустарним промислом, (обраховуючи їх доходи та визначаючи їм податки), організуючі бюджетно-планову роботу та бюджетні розрахунки, склалась стала команда досвідчених фахівців фінансової справи у фінансових відділах Сумщини, яка іноді ціною неймовірних зусиль з часів заснування Сумської області забезпечувала неухильне виконання всіх завдань, визначених Комуністичною партією та колишнім Урядом Радянського Союзу.

Після грошової реформи 1961 року, яких до речі було за часи СРСР три, в обіг увійшли усі нам знайомі асигнації:

   
   
   
   
   

Збільшення грошових надходжень до державної казни сприяло зростанню обсягів місцевих бюджетів, підвищенню рівня життя громадян, дозволяло реалізуватися більшій кількості соціальних програм. Зі щорічним зростанням обсягу бюджету Сумської області (діаграма 1) виникла необхідність удосконалення системи контролю за додержанням законодавства про податки, повнотою і своєчасності внесення платежів до бюджету, підвищення відповідальності підприємств, організацій і населення за виконання податкових зобов'язань. У зв’язку з цим  відповідно до постанов Ради Міністрів України від 12 квітня 1990 року №74 та  колегії обласного фінансового управління від 11 червня 1990 року №10 «Про створення податкової інспекції Сумської області», 13 кваліфікованих спеціалістів обласного фінансового управління та 178 працівників районних та міських фінансових відділів області переведені до структури новоствореної податкової інспекції області.

З отриманням незалежності та створенням інститутів державної влади і управління України, у складній економічній ситуації, що склалася в 1990 роках, коли стало неможливим виконання усього комплексу необхідних функцій банківською та фінансовою структурами, постало питання створення спеціалізованого фінансового органу – Державного казначейства України, який повинен забезпечувати  касове виконання Державного бюджету. Таким чином, для забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України протягом 1995-1996 років  до новостворених управлінь Державного казначейства Сумської області згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.95 №590 з фінансових органів області переведені 69 висококваліфікованих  працівників, в тому числі з обласного фінансового управління - 5  спеціалістів.

Департамент фінансів є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації та Міністерству фінансів України. Департамент забезпечує реалізацію державної фінансової та бюджетної політики на території Сумської області. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним Кодексом України, постановами Верховної Ради України, нормативними актами Президента України і Кабінету Міністрів України, інструктивними документами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради.

У колективі Департаменту станом на 01.08.2017 року працюють 49 працівників, 46 з них - державні службовці, які разом спрямовують свою діяльність на реалізацію фінансово-бюджетної політики в регіоні.

Вдосконаленню рівня професійних знань та організаторських якостей спеціалістів фінансових управлінь допомагають навчання на курсах підвищення кваліфікації в  Київському міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації, в Сумському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації, та інших навчальних закладах, тематичних семінарах з актуальних питань сьогодення.

В даний час установа розміщується в обласному центрі за адресою площа Незалежності,3 і займає 1222,2 кв. метри.

Будинок на площі Незалежності м. Суми, II поверх якого займає

Департамент фінансів Сумської ОДА